Bacon - Canadian

1lb / pkg
$13.60/lb. Avg. 1.2 lb.

Bacon - Cottage

1lb / pkg
$13.60/lb. Avg. 1.2 lb.

Bacon Ends

1lb / pkg
$12.55/lb. Avg. 1 lb.

Beef Heart

2-3lb Avg
$5.25/lb. Avg. 3 lb.

Beef Kidney

$7.50/lb. Avg. 1.3 lb.

Boneless Duck Breast

$20.00/lb. Avg. 1.2 lb.

Chicken Backs

$4.50/lb. Avg. 20 lb.

Chicken Drumsticks

1-2lb Avg
$5.75/lb. Avg. 2 lb.

Chicken Feet

1lb Avg
$4.50/lb. Avg. 1.2 lb.

Chicken Hearts

1lb Avg
$6.25/lb. Avg. 1.2 lb.

Chicken Livers

1lb Avg
$6.25/lb. Avg. 1.2 lb.

Chicken Necks

$4.50/lb. Avg. 1.3 lb.

Chicken Sausage - Breakfast, Loose

1 lb/ pkg, loose, uncased
$11.95/lb. Avg. 1.3 lb.

Chicken Sausage - Chorizo

1lb / pkg, loose, uncased
$12.75/lb. Avg. 1.2 lb.

Chicken Sausage - Sweet Italian, Loose

1lb / pkg, loose, uncased
$12.75/lb. Avg. 1.2 lb.

Chicken Tenders

1lb Avg
$13.00/lb. Avg. 1.2 lb.

Chicken Thighs

1-1 1/2lb Avg
$7.50/lb. Avg. 1.5 lb.

Chicken Wings

1-1 1/2lb AVG
$6.50/lb. Avg. 1.5 lb.

Country Style Ribs

$8.35/lb. Avg. 0 oz.

Duck Wings

$9.00/lb. Avg. 1.2 lb.

Fat Back

$1.60/lb. Avg. 1.2 lb.