Bacon

1lb / pkg
$12.95/lb. Avg. 1.2 lb.

Bacon Ends

1lb / pkg
$11.95/lb. Avg. 1 lb.

Bavette / Sirloin Flap

$18.00/lb. Avg. 1.5 lb.

Beef Bones

$3.50/lb. Avg. 8.5 lb.

Beef Heart

2-3lb Avg
$5.00/lb. Avg. 3 lb.

Beef Kidney

$7.50/lb. Avg. 1.3 lb.

Beef Shank

2-3lb Avg
$7.50/lb. Avg. 2.5 lb.

Beef Tongue

$6.50/lb. Avg. 1 lb.

Beer Bratwurst

1lb / pkg
$11.95/lb. Avg. 1.3 lb.

Boneless Duck Breast

$20.00/lb. Avg. 1.2 lb.

Canadian Bacon

1lb / pkg
$12.95/lb. Avg. 1.3 lb.

Chicken Backs

$4.50/lb. Avg. 1.3 lb.

Chicken Breakfast Sausage loose

1 lb/ pkg, loose, uncased
$11.95/lb. Avg. 1.3 lb.

Chicken Feet

1lb Avg
$4.50/lb. Avg. 1.2 lb.

Chicken Hearts

1lb Avg
$6.25/lb. Avg. 1.2 lb.

Chicken Livers

1lb Avg
$6.25/lb. Avg. 1.2 lb.

Chicken Necks

$4.50/lb. Avg. 1.3 lb.

Chicken Sausage Sweet Italian Loose

1lb / pkg, loose, uncased
$12.75/lb. Avg. 1.2 lb.

Chicken Tenders

1lb Avg
$13.00/lb. Avg. 1.2 lb.

Chicken Thighs

1-1 1/2lb Avg
$7.50/lb. Avg. 1.5 lb.

Chicken Wings

1-1 1/2lb AVG
$6.50/lb. Avg. 1.5 lb.

Chorizo (Fresh Smoked)

1lb / pkg
$11.95/lb. Avg. 1.2 lb.